ebuy.dk
 NÆSTE AUKTION: 31. januar 2021 KL. 19-21

Indlevering-vurdering-vejledning, ring på 86121295- Vores baggrund bliver din fordel!

Coronaregler: 
forudbetalte køb kan afhentes i vor almindelige åbningstid indtil videre
kl. 10-17 (lørdag 10-13) ellers ring
86 12 12 95
Forsiden -> Danske medaljer -> Emnenr 72729

Frederik VI - Kongefamilien medalje - 1782 - sølv - Galster 537

Beskrivelse:

3,49 gram, 18mm

Fra Galster:
"Der blev derefter præget en lille Række Jetons over Kongen, Kronprinsen, Enkedronningen, Arveprinsen og Arveprinsessen, men derved blev det. Publikum havde ingen yderligere Interesse for disse moderne Efterligninger af romerske Denarer. Enhörning vendte tilbage til Stockholm, hvor han fra 1788 til sin Død 1821 udførte en Mængde Medailler over mærkværdige Begivenheder.

Interessen for Medailler var efter Regeringsskiftet 1784 kendeligt kølnet, selvom et yngre Slægtled af Medailleurer i 1790erne fik Lejlighed til at udføre en Del Medailler, de bedste efter Tegning af Abildgaard. Ingen af disse yngre Kræfter, den nævnte Gert Hull, Pierleonardo Gianelli, Salomon Ahron Jacobson og Georg Valentin Bauert, naaede dog op paa Højde med den gamle Adzer eller med hans Forgænger Arbien. Først langt ind i det 19. Aarhundrede kom Medailleurkunsten til et Højdepunkt med Medailleurerne Christen Christensen og Frederik Christopher Krohn. "
Melding fra sælger:

Dette objekt er ikke på auktion - men kan købes direkte - her og nu. "Køb nu" prisen er alt inklusive - der er ingen tillæg af nogen art, udover eventuel forsendelse. NB! Der tages forbehold for mellemsalg.

Valuta regner:  Valuta regner: DKK  = 125